Notification

Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Danh sách thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ (số 105 đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

         Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

         + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

         + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3:Nhận kết quả tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ (số 105 đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

          + Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơthì xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu.

          + Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêucầu người đến nhận kết quả ký tên vào sổ; trao kết quả cho người nhận.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2
Thành phần hồ sơ:
STT
Tên thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao y
Bản sao chụp
Bắt buộc
Biểu mẫu
BPTN&HT: Tiếp nhận hồ sơ
1
Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/2000 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện
100
2
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
100
Số bộ hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 3.0 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chánh: BAN QUẢN LÝ KHU CHẾ XUẤT CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Kết quả xử lý hồ sơ: Chứng chỉ
Lệ phí:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Không

Căn cứ pháp lý:
- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003.
- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
Ghi chú:


TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018