Notification

Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Danh sách thủ tục hành chính

Tên thủ tục Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
Lĩnh vực: Môi trường
Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ (số 105 đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3:Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ (số 105 đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2
Thành phần hồ sơ:
STT
Tên thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao y
Bản sao chụp
Bắt buộc
Biểu mẫu
BPTN&HT: Tiếp nhận hồ sơ
1
Một (01) văn bản khắc phục nội dung tồn tại theo biên bản của đoàn kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
100
2
Các hồ sơ bổ sung theo biên bản kiểm tra (nếu có)
100
3
Phiếu kết quả phân tích môi trường theo Điểm b, Khoản 3, Điều 28 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP (nếu có)
500
Số bộ hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chánh: BAN QUẢN LÝ KHU CHẾ XUẤT CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Kết quả xử lý hồ sơ: Giấy xác nhận
Lệ phí:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Không

Căn cứ pháp lý:
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc qui định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ;
- Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.
Ghi chú:


TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018